banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù

Ngày đăng 09/11/2016 10:24:51
Tải hồ sơ File PDF

CHÍNH PHỦ

 

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 71/2011/QĐ-TTg
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù


...

Ngày đăng 09/11/2016 10:24:51
Tải hồ sơ File PDF
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp