banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

sửa đổi Quyết định 204/2005/QĐ-TTg điều chỉnh đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 10:14:19
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 09/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-02-10
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 09/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 204/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CHẾ VAY VỐN XÂY DỰNG NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 10:14:19
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp