banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 676/QĐ-BTC năm 2012 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày đăng 15/11/2016 09:47:36
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 676/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-03-14
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
 

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 676/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO TỈNH SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 28/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,  

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 539 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2012.

...
Ngày đăng 15/11/2016 09:47:36
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp