banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 430/QĐ-BTC năm 2012 về xuất gạo dự trữ quốc gia thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày đăng 15/11/2016 09:45:56
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 430/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-03-01
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
 

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 430/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI 4 HUYỆN VÙNG CAO NÚI ĐÁ TỈNH HÀ GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 20/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008-2015;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại công văn số 227/UBND-NN ngày 10/02/2012 và Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,  

...
Ngày đăng 15/11/2016 09:45:56
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp