banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 10:06:35
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 209/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-02-17
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 209/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN NHẬP BÙ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3880/BNN-KH ngày 30 tháng 12 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 565/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 02 năm 2012, của Bộ Tài chính tại văn bản số 1622/BTC-TCDT ngày 10 tháng 02 năm 2012,


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 10:06:35
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp