banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 164/QĐ-TTg năm 2012 điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 10:16:00
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 164/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-02-08
Người ký: Vũ Văn Ninh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 164/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100%  vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,
 


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 10:16:00
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp