banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2012 công nhận xã, phường thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về Y tế xã năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày đăng 09/11/2016 09:43:57
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 1609/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-04-20
Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1609/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07 tháng 2 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2011”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 883/TTr-SYT ngày 18 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:


...

Ngày đăng 09/11/2016 09:43:57
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp