banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quy định 15-QĐ/TW năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Ngày đăng 27/10/2016 10:17:51

Số hiệu: 15-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Ngày ban hành: 1996-11-26
Người ký: Lê Khả Phiêu

BỘ CHÍNH TRỊ
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------
Số: 15-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1996
 

QUY ĐỊNH


VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII),

- Căn cứ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Căn cứ đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau :


I- Chức năng

Điều 1.

Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên trong doanh nghiệp.

...
Ngày đăng 27/10/2016 10:17:51
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp