banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG & THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày đăng 26/01/2019 03:49:47

Hội thảo về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp cùng Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng tổ chức với nội dung "Sơ kết Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020", đồng thời xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN và ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội.

Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường KH&CN

Trong hai năm 2017 - 2018 vừa qua, các cơ quan xây dựng chính sách và các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu KH&CN đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế về phát triển thị trường KH&CN với việc Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ năm 2018, chính sách về phát triển thị trường KH&CN đang từng bước được hoàn thiện với các cơ chế mới như hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo đảm phân chia lợi ích từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ giải mã công nghệ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ hoạt động liên kết giữa tổ chức KH&CN với tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu, v.v…

Cùng với việc hình thành cơ chế, chính sách cho phát triển thị trường KH&CN, hệ thống các tổ chức trung gian đã được hình thành, đang phát triển nhanh và đa dạng cả về hình thức và nội dung hoạt động. Một số hình thức hoạt động thường xuyên như các sàn giao dịch công nghệ, hoạt động không thường xuyên như chợ công nghệ, thiết bị, kết nối cung - cầu công nghệ, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường KH&CN trong nước, kết nối được với thị trường quốc tế. Các tổ chức trung gian theo mô hình mới đã được hình thành như tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư mạo hiểm, câu lạc bộ khởi nghiệp, không gian làm việc chung hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ gọi vốn đầu tư, kết nối đối tác, cung cấp nhân lực, các kênh truyền thông dành riêng cho khởi nghiệp.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: “Trong bối cảnh trong nước và quốc tế những năm qua có nhiều thay đổi, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hiện diện của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn, kết nối vạn vật,… đặt ra cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đối với Việt Nam trong khai thác các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các công nghệ mới theo làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa khắp thế giới đã phát huy ảnh hưởng tại Việt Nam và bước đầu có đóng góp theo chiều hướng tích cực trong phát triển thị trường. Đây cũng là kết quả từ các nỗ lực của Nhà nước về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN”.

Hằng năm, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đều tổ chức hội nghị phát triển thị trường với sự tham gia của các bộ, ngành, các sở KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tham dự hoạt động phát triển thị trường công nghệ, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm liên kết thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác công tư, qua đó thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trao đổi về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ như: Cơ chế, chính sách (mới) về phát triển thị trường KH&CN; Mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ trong trường đại học; Liên kết viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; Giải pháp thúc đẩy gia tăng giá trị giao dịch công nghệ; Định hướng phát triển thị trường KH&CN trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, diễn ra buổi tọa đàm về định hướng phát triển thị trường KH&CN  xoay quanh 2 nội dung.Thứ nhất, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ với các giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách (mới) về phát triển thị trường KH&CN; mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ trong trường đại học; liên kết viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; giải pháp thúc đẩy gia tăng giá trị giao dịch công nghệ; và định hướng phát triển thị trường KH&CN trong thời gian tới. Thứ hai, giải pháp phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN với các giải pháp như kết nối cung - cầu, liên kết hệ thống các sàn giao dịch công nghệ và định hướng phát triển sàn giao dịch công nghệ.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ thêm về các giải pháp phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN như kết nối cung - cầu; liên kết hệ thống các sàn giao dịch công nghệ; định hướng phát triển sàn giao dịch công nghệ.

Hội thảo là nơi chia sẻ cởi mở và thảo luận sâu sắc về những vấn đề thực tế đang vướng mắc để nhận được những tư vấn từ các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý nhằm đi đến những giải pháp cụ thể cho từng mô hình. Qua đó, sẽ có sự cam kết cộng tác và thực hiện của các bên tham gia phát triển thị trường KH&CN.

Xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ KH&CN về đẩy mạnh phong trào ứng dụng KH&CN trong sản xuất kinh doanh và liên kết phối hợp, động viên các doanh nghiệp KH&CN phát triển đầu tư, phát triển thị trường chuyển giao công nghệ và giao lưu chia sẻ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp KH&CN tiềm năng tích cực tham gia thành lập doanh nghiệp KH&CN để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt, các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam phối hợp thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, đồng thời ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội theo quyết định của lãnh đạo Bộ KH&CN. Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam vừa diễn ra vào ngày 28-11-2018 vừa qua.tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Mục đích hoạt động của Hiệp hội là Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên Hiệp hội; Tổ chức đào tạo tập huấn kỹ năng, phương pháp tiếp cận hình thành và quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp KH&CN; Tư vấn hỗ trợ pháp lý về các tình huống khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ, phối hợp thiết lập cơ chế chính sách liên quan tới doanh nghiệp KH&CN; Tổ chức các sự kiện: hội nghị, hội thảo, triển lãm, toạ đàm, đối thoại, hỏi đáp giữa các thành viên của Hiệp hội với các cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức biểu dương, khen thưởng các sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ cho các tổ chức và cá nhân tích cực; Tổ chức tham quan, giao lưu học hỏi, chia sẻ năng lực kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp hội viên về hợp tác trong nước và quốc tế, kết nối, liên doanh, liên kết chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường; Truyền thông tuyên truyền, quảng bá kết quả hoạt động KH&CN của các hội viên và Hiệp hội, xây dựng thương hiệu Việt, phát động phong trào thi đua Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam xin thông báo đến các doanh nghiệp KH&CN trong cả nước tích cực tham gia và liên hệ theo địa chỉ:

Bà Trần Hiền Trâm - Điện thoại: (028) 220 00587

            Lầu 3, phòng 26-27, Tòa nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo: thv.vn
Ngày đăng 26/01/2019 03:49:47
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp