banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

[INFOGRAPHIC] Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Ngày đăng 16/01/2023 00:08:59

Nghị quyết 01/NQ-CP nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Nghị quyết nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

[INFOGRAPHIC] Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - Ảnh 1.
Theo: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/[infographic]-nhung-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023/20230114073649645
Ngày đăng 16/01/2023 00:08:59
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp