banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng, vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010

Ngày đăng 09/11/2016 10:06:51
Tải hồ sơ File Word

BỘ TÀI CHÍNH

 

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 62/2010/TT-BTC
 
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

THÔNG TƯ

 

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng, vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010


...

Ngày đăng 09/11/2016 10:06:51
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp