banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Công văn 3433/TCHQ-GSQL về tạm nhập – tái xuất 02 xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái nghịch để thử nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày đăng 15/11/2016 10:13:51
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 3433/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Ngày ban hành: 2012-07-09
Người ký: Vũ Ngọc Anh

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3433/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập – tái xuất 02 xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái nghịch để thử nghiệm
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012
 
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Căn cứ công văn số 4313/VPCP-KTTH ngày 14/6/2012 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 5795/BCT-XNK ngày 03/7/2012 của Bộ Công Thương về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty TNHH Ford Việt Nam thực hiện đúng nội dung công văn số 5795/BCT-XNK ngày 03/7/2012 của Bộ Công Thương về việc tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm (khi làm thủ tục tạm nhập, Công ty có trách nhiệm nộp bản chính công văn số 5795/BCT-XNK nêu trên).
Cục Hải quan thành phố Hải Phòng quản lý, theo dõi chặt chẽ thời hạn tạp nhập – tái xuất 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái nghịch của Công ty TNHH Ford Việt Nam theo đúng quy định.
Ngày đăng 15/11/2016 10:13:51
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp