banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Công văn 1955/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 08:19:26
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 1955/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn Ngày ban hành: 2011-10-26
Người ký: Hoàng Trung Hải

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1955/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011
 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3695/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 10 năm 2011) về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 352,03 ha đất (trong đó có 239,1 ha đất trồng lúa) để thực hiện 10 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 08:19:26
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp