banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc là đô thị loại IV

Ngày đăng 05/10/2016 09:24:26
Tải hồ sơ File Word

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 48/NQ-HĐND
 
Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc là đô thị loại IV

 

 

Ngày đăng 05/10/2016 09:24:26
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp