banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chương trình Triển lãm Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng 10/11/2016 05:48:10
Tải hồ sơ File Word File PDF

Tải hồ sơ tổng hợp file Zip Tiếng Việt Full (Vi)                               - Download profile full zip English (En)

Tải hồ sơ Tổng hợp file PDF Tiếng Việt Full (Vi)                            - Download profile full PDF English (En)

Tải hồ sơ Festival file PDF Tiếng Việt (Vi)                                      - Download profile: Festival PDF (En)

Tải hồ sơ Hội thảo file PDF Tiếng Việt (Vi)                                     - Download profile: Seminar PDF (En)

Tải hồ sơ Kết nối cung cầu file PDF Tiếng Việt (Vi)                     - Download profile: Bridging Supply and Demand PDF (En)

Tải hồ sơ Xét duyệt Huy chương file PDF Tiếng Việt (Vi)          - Download profile: Creative Agricultural Science GM PDF (En)

Tải hồ sơ Hội thi Duyên dáng áo bà ba file PDF (Vi)                   - Download profile: Charming Ao Ba Ba  PDF (En)

Tải hồ sơ Hội thi Kỹ thuật sáng tạo file PDF (Vi)                         - Download profile: Artistic Creativity PDF (En)

Tải hồ sơ Hội thi nấu ăn file PDF (Vi)                                             - Download profile: Cooking Competition PDF (En)

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CHƯƠNG TRÌNH
TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

        Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngày nay, nông nghiệp không chỉ phục vụ cho đời sống hằng ngày mà còn là một trong những ngành quan trọng đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước.

       Trong thời gian qua ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và đạt giá trị cao, đã xâm nhập sâu rộng thị trường của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, để đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả như mong muốn, ngành nông nghiệp cần phát huy thế mạnh của mình, tăng cường đầu tư, nghiên cứu liên kết hợp tác với các nhà khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài nước để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất, kinh doanh làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

        Giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giao lưu chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà đầu tư cùng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài về những thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

        Hội thảo về “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp” nhằm tăng cường liên kết hợp tác và đặt hàng các công nghệ, sản phẩm, giải quyết những vấn đề quan trọng trong đầu tư phát triển nông nghiệp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

        Chương trình “Kết nối cung cầu” nhằm tạo cơ hội cho các Nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu tìm kiếm đối tác và liên kết phát triển công nghệ, sản phẩm phục vụ nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

        Xét tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân… điển hình tiên tiến trong việc ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp.

I. Kế hoạch tổ chức

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 09/3/2017 đến hết ngày 13/3/2017 (05 ngày)

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Thành phố Cần Thơ, số 108A Lê Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2. Cơ quan chủ trì và phối hợp tổ chức

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

b) Cơ quan phối hợp tổ chức:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Uỷ ban nhân dân 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học & công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Trung tâm Khuyến nông - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh/thành;

- Tạp chí Thương hiệu Việt.

3. Nội dung chương trình

a) Phần 1: Triển lãm những công nghệ, sản phẩm

Quy mô từ 300 - 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và liên quan đến nông nghiệp.

b) Phần 2: Hội thảo về “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp”

- Thời gian: vào lúc 14h, ngày 09/3/2017

- Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ

- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

- Số lượng tham gia Hội thảo: 150 - 200 người

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương hiệu Việt và Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN

c) Phần 3: Chương trình “Kết nối cung cầu”.

- Thời gian: Từ 08h30-11h30, ngày 10/3/2017

- Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ

- Số lượng tham gia Hội thảo: 50 - 70 doanh nghiệp trong và nước ngoài

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương hiệu Việt và Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN.

d) Phần 4: Xét, tặng huy chương vàng cho các doanh nghiệp điển hình có nghiên cứu sáng chế

Nội dung xét tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” trong khuôn khổ của Chương trình do Bộ KH&CN xét duyệt theo quy chế của BTC đề ra dành cho các Viện, trường đại học, doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân tham gia triển lãm đã có nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong sản xuất và phục vụ nông nghiệp.

II. Đối tượng và điều kiện tham gia

1. Đối tượng tham gia:

- Là các Viện nghiên cứu, trường đại học, HTX, hộ nông dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Các thiết bị, công nghệ và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Điều kiện tham gia:

- Là các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có công nghệ, sản phẩm chất lượng phục vụ nông nghiệp;

- Là các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Là các doanh nghiệp thành viên Thương hiệu Việt trong cả nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp (số lượng không hạn chế);

- Là các HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam điển hình trong cả nước, tiên tiến thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, thuốc thú y, phân bón hoá chất… (mỗi HTX tỉnh/thành từ 5 - 10 gian hàng);

- Là các hộ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam điển hình, tiên tiến trong cả nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến… (mỗi tỉnh thành từ 5 - 10 gian hàng);

- Là các doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội trong nước.

III. Quyền lợi tham gia

1. Quyền lợi chung:

a) Được trưng bày công nghệ và sản phẩm trong khu triển lãm;

b) Được tham dự Hội thảo “Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp”;

c) Được tham gia xét tặng huy chương “Khoa học nông nghiệp sáng tạo”;

d) Được quảng bá trên Tạp chí Thương hiệu Việt;

e) Được đăng logo lên phướn (băng rôn) của chương trình;

f) Được tham gia các hoạt động khác trong chương trình;

g) Được đưa logo lên phông sân khấu và truyền hình trực tiếp (nếu là nhà tài trợ).

2. Hỗ trợ và quyền lợi đối tượng thuộc các cơ quan phối hợp (Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh/thành phố) như sau:

a) Các HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Viện, trường Đại học sẽ được giảm 30% phí tham gia;

b) Các hộ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam sẽ được giảm 40% phí tham gia;

c) Các Doanh nghiệp thuộc các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh/thành giới thiệu sẽ được giảm 20% phí tham gia;

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Ms.Thu Hà - TP. Xúc Tiến Thương Hiệu

Trung tâm NCUD PT Thương Hiệu Việt

Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, Số 47 Điện Biên Phủ, F. Đakao, Q.1, TPHCM

ĐT: 08.22169711 - 0908.343.759 - 0988.320.730

Fax: 08.39100725

Email: ms.thuhathv@gmail.com

 

  

 

 

Ngày đăng 10/11/2016 05:48:10
Tải hồ sơ File Word File PDF
1 views
Các tin khác
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp