banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 08:02:12
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 06/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 2012-02-23
Người ký: Hoàng Trung Hải

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012
 
CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012
Năm 2011, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã chủ động trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế được nhiều thiệt hại. Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo; để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt một số việc sau đây:


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 08:02:12
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   123  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp