banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về tăng cường biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 08:03:54
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 04/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 2012-03-05
Người ký: Phạm Đình Cự

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 04/2012/CT-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2012
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 08:03:54
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   123  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp