banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 07:58:01
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 2012-01-05
Người ký: Lê Hoàng Quân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 01/2012/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012
 
CHỈ THỊ
VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012
Năm 2012, năm thứ hai thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, tài chính toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức chưa thể khắc phục ngay trong thời gian ngắn. Kinh tế thành phố còn một số mặt hạn chế, yếu kém, lạm phát, lãi suất tuy có giảm nhưng còn ở mức cao; sản xuất gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh giảm sút, đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; hạ tầng kỹ thuật đô thị được tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ triển khai một số Chương trình đột phá và kế hoạch thực hiện còn chậm; tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp.


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 07:58:01
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«    123   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp