banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Bước Chuyển Đổi (The Shift)

Ngày đăng 14/11/2013 07:00:00

Sử dụng những nghiên cứu tình huống và hiểu biết sâu sắc từ những nhà làm Marketing hàng đầu tại GE, Walmart, Charles Schwab, P&G, Burger King, Zappos, Best Buy, Dell và nhiều công ty khác cũng như dựa trên hơn hai mươi năm kinh nghiệm chuyên môn, chuyên gia Marketing nổi tiếng.

Scott Davis phác thảo năm bước chuyển đổi mà những người làm Marketing cần nắm vững để làm thay đổi cơ bản vai trò của Marketing và để trợ giúp cả cho sự tăng trưởng lẫn những kết quả cuối cùng. David đã tiết lộ cách làm thế nào để:


1. Cân bằng những áp lực ngắn hạn để cho thấy được kết quả ngay trong khi vẫn giữ liên kết với tầm nhìn dài hạn của các doanh nghiệp.
2. Tiếp tục lãnh đạo sự đổi mới một cách tổng thể.
3. Làm chủ những vấn đề phức tạp của các phương thức truyền thông mới và cũ để tiếp cận khách hàng một cách có hiệu quả;
4. Hành động và giành phần thắng cả trong môi trường bên trong cũng như bên ngoài đang ngày càng phức tạp.
5. Duy trì sự tập trung không ngừng vào khách hàng.


Đó là những điều quan trọng nhất cho tất cả những người làm Marketing khi bắt đầu thúc đẩy sự tăng trưởng trong tổ chức của họ. Bước chuyển đổi sẽ chỉ ra cách Người Làm Marketing Có Tầm Nhìn đã hành động theo cách thức mới và tốt hơn để giành khách hàng mới đồng thời tạo dựng mối quan hệ gắn bó và ý nghĩa hơn với khách hàng hiện tại, trong khi vẫn giữ các đối thủ cạnh tranh khác ở tầm xa.

 

Theo: Theo thuesach.vn
Ngày đăng 14/11/2013 07:00:00
1 views
Các tin khác
«    12   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp