banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

"Bộ Tài chính tích cực, chủ động triển khai toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

Ngày đăng 01/12/2022 00:00:00

Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục Pháp luật Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tại buổi làm việc với Bộ Tài chính chiều 29/11. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Võ Thành Hưng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Công tác PBGDPL góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ Tài chính năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các thành viên của Đoàn Kiểm tra cũng đã trao đổi, làm rõ các nội dung về tình hình thực hiện công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính; bố trí kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL cho các bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cho biết, với tính chất là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hàng năm ban hành số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, công tác PBGDPL luôn được Bộ Tài chính coi là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm. Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ ngày 28/7/2022 về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng đã thành lập Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Bộ Tài chính đều xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL và tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong toàn ngành. Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg để triển khai thực hiện công tác này.

Công tác PBPGDPL tại Bộ Tài chính được thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm. Hàng năm, Bộ Tài chính, các Tổng cục thuộc Bộ đều ban hành và thực hiện Kế hoạch chung về PBGDPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, đại diện Bộ Tài chính đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công, như: tham gia các cuộc họp của Hội đồng, tham gia ý kiến đối với các dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động, các báo cáo của Hội đồng cũng như cho ý kiến về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các Đề án và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng
phổ biến, giáo dục Pháp luật Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra
đánh giá cao công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và gửi xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Dự kiến, Thông tư sẽ được ban hành theo thẩm quyền trong năm 2022. Trong quá trình xây dựng thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, Bộ Tài chính đã rà soát các chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia PBGDPL để sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp hơn…

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đã ưu tiên bố trí, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ làm công tác pháp chế nói chung, công tác PBGDPL nói riêng. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này tại Bộ Tài chính từng bước được kiện toàn theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ bản hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ PBGDPL trong tình hình mới.

Đa dạng các hình thức PBGDPL

Phát biểu tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của Đoàn kiểm tra cho rằng, công tác PBGDPL của Bộ Tài chính trong thời gian qua đã được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Theo bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp, thành viên Đoàn Kiểm tra, Bộ Tài chính đã sử dụng tối đa các hình thức PBGDPL, từ truyền thống đến hiện đại, thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật; hội nghị, hội thảo, họp báo, tập huấn, đối thoại; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; giải đáp vướng mắc qua điện thoại hoặc bằng văn bản…. Việc tăng cường thực hiện đối thoại chính sách cho thấy sự tương tác, phản hồi hai chiều giữa cơ quan quản lý và đối tượng thực hiện.

Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc

Đồng quan điểm, ông Hoàng Thanh Hải, Thành viên đoàn kiểm tra cho rằng, công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính đã được chỉ đạo triển khai bài bản, với hình thức hiện đại, tuyên truyền sâu rộng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, trên hệ thống báo chí nội ngành hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của toàn ngành.

Đề cập đến nội dung kinh phí cho công tác PBGDPL, ông Nguyễn Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động PBGDPL nói riêng và công tác pháp chế nói chung.

Làm rõ thêm nội dung này, bà Trần Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các Quyết định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên qua các thời kỳ, kinh phí chi thường xuyên theo định mức tính theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương, trong đó đã bao gồm kinh phí cho công tác PBGDPL. Khi xây dựng dự toán NSNN hằng năm, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đúng định mức quy định. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã được trao quyền chủ động phân bổ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên, bao gồm nhiệm vụ PBGDPL. Ngoài ra, NSNN đã bố trí kinh phí không thường xuyên cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL được cấp có thẩm quyền giao.

Bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) báo cáo tại buổi làm việc

Trao đổi thêm về công tác phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông chính sách, đại diện Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho hay, trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách thuế, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác truyền thông chính sách. Cơ quan thuế, hải quan đã phối hợp với địa phương tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp từ cấp Tổng cục đến Cục và Chi cục để tuyên truyền và giải đáp vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính thời gian qua đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo các đơn vị quan tâm. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này. Tuy nhiên, để đảm bảo chính sách pháp luật đi vào cuộc sống sau khi được ban hành, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng Phối hợp PBGDPL trung ương xây dựng định hướng kế hoạch, hình thức PBGDPL phù hợp cho từng năm để các tổ chức pháp chế tại các Bộ, ngành có căn cứ xây dựng kế hoạch phù hợp. Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng tăng cường đào tạo báo cáo viên pháp luật cho các bộ, ngành để tiếp tục tăng cường nhân lực cho công tác PBGDPL, đáp ứng nhiệm vụ công tác này trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong công tác PBGDPL.

Bộ Tài chính đã hoàn thành toàn diện, dẫn đầu trong ngôi nhà pháp chế của cả nước. Các đồng chí đã rất tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ Tài chính đã triển khai toàn bộ, toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL, đóng góp vào việc xây dựng thể chế chính sách, bảo đảm kinh phí cho công tác này.”- đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL.

“Việc Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ ngày 28/7/2022 trong đó chỉ đạo đẩy mạnh công tác PBGDPL tại Bộ Tài chính là điểm nhấn quan trọng, không phải Bộ, ngành nào cũng làm được”- đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh nói.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện hơn ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính; hình thành hệ thống thông tin đồng bộ thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật. Các dự thảo văn bản khi xây dựng cần được truyền thông từ sớm, từ xa để người dân tham gia xây dựng chính sách và cũng là giải pháp nâng cao chất lượng văn bản. Bộ Tài chính cần tiếp tục quan tâm xây dựng thực hiện Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, tạo điều kiện phối hợp cho Hội đồng cấp tỉnh ở địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu giải pháp tăng cường nguồn lực từ ngân sách và xã hội đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới…

HP

Theo: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM257178
Ngày đăng 01/12/2022 00:00:00
2 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp