banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước

Ngày đăng 03/11/2016 10:43:26
Tải hồ sơ File PDF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 01/2010/QĐ-KTNN
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước


TẢI FILE

Ngày đăng 03/11/2016 10:43:26
Tải hồ sơ File PDF
1 views
Các tin khác
«    12   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp