banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Ban hành Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng

Ngày đăng 03/11/2016 10:38:57
Tải hồ sơ File PDF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 03/2010/QĐ-KTNN
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 10:38:57
Tải hồ sơ File PDF
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp