banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

Ngày đăng 09/11/2016 10:37:51
Tải hồ sơ File Word

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 45/2011/QĐ-UBND
 
Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

 


...

Ngày đăng 09/11/2016 10:37:51
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«    12   »
Trang chủ Danh bạ doanh nghiệp Sở hữu trí tuệ Văn bản pháp lý Chương trình thương hiệu Thông tin doanh nghiệp