banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-cp ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Ngày đăng 05/10/2016 10:23:14
Tải hồ sơ File PDF

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 2891/QĐ-BGTVT
 
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-cp ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

 

 

Ngày đăng 05/10/2016 10:23:14
Tải hồ sơ File PDF
1 views
Các tin khác
«    12345   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp