banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

:: DANH BẠ DOANH NGHIỆP

Tìm kiếm Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
cong-ty-cp-phat-hanh-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-hung-yen
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HƯNG YÊN
Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam, Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321.3863 892
Email: info@sachhungyen.vn
Website: http://www.sachhungyen.vn
Giới thiệu

     Công ty Phát hành sách và Thiết bị Trường học Hưng yên được thành lập theo quyết định số: 1032/QĐ-UB ngày 8/8/1997 của UBND tỉnh trên cơ sở tiếp nhận tổ chức cán bộ được UBND tỉnh Hải Hưng bàn giao từ Công ty Phát hành sách – VHP thuộc Sở Văn hoá Thông tin và Công ty Sách – TBTH thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Hưng, với 25 đồng chí cán bộ nhân viên thuộc Công ty Phát hành sách – VHP và 6 đồng chí thuộc Công ty Sách – TBTH.

    Tổng số vốn bàn giao tại thời điểm được thành lập là: 682.988.136 đồng trong đó vốn cố định : 289.038.698 đồng, vốn lưu động chủ yếu là lượng sach giáo khoa cũ, sách tham khảo cũ, được bàn giao từ công ty sách – thiết bị trường học Hải Hưng về.

    Khi mới thành lập, công ty chưa có trụ sở và phải mượn trụ sở tại trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, sau đó phải thuê của Công ty hoa quả việc kinh doanh và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Công ty gặp nhiều khó khăn.

    Từ năm 2000 được sự quan tâm của UBND tỉnh Công ty được thuê 1500 m2 đặt tại Phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên để xây trụ Sở văn phòng công ty. Bằng sự nỗ lực của tập thể, cán bộ công nhân viên khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, tiết kiệm chi tiêu và được sự hỗ trợ của UBND tỉnh trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, công ty từng bước xây dựng được  trụ sở văn phòng kiên cố cao tầng, xây dựng nhà kho, nhà xe, mua sắm phương tiện hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động và kinh doanh của công ty.

 

 

banner-quang-cao
yen-sao-khanh-hoa
sapuwa
cadi-sun
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp