banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

:: DANH BẠ DOANH NGHIỆP

Tìm kiếm Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
No Logo
Công ty cổ phần V.I.S.N.A.M
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Bảo Minh, 166-168 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 511 3691567
Email: visnam-public@vnn.vn
Website: http://www.visnam.com
Giới thiệu

GIỚI THIỆU

VISNAM - Là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.
VISNAM trở thành một tổ chức đào tạo kinh doanh thực hành chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam
VISNAM góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý và kinh doanh cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các giá trị cốt lõi

1. Định hướng khách hàng (tìm cách thỏa mãn cao nhất các nhu cầu của khách hàng, dựa vào đòi hỏi của khách hàng để phát triển và cải tiến sản phẩm đào tạo, dựa vào các yêu cầu khách hàng để xây dựng phong cách phục vụ; dịch vụ đào tạo được cung cấp thích hợp với mỗi doanh nghiệp);

2. Đổi mới (sản phẩm thường xuyên được cải tiến và cập nhật);

3. Thực hành (sản phẩm đào tạo được xây dựng phù hợp với thực tế của các doanh nghiệp; nội dung sản phẩm phải luôn luôn có phần thực hành, khả năng ứng dụng cao của các kiến thức, kỹ năng được cung cấp trong các sản phẩm đào tạo);

4. Hợp tác (cùng làm việc với nhiều đối tác có cùng sứ mệnh để phát triển các sản phẩm đào tạo, tin cậy và chia sẻ với các doanh nghiệp về các vấn đề đào tạo nguồn nhân lực); và

5. Chuyên nghiệp (tính chuẩn mực và sự đồng nhất cao trong các sản phẩm, phong cách phục vụ, hình ảnh xuất hiện).

 

Định hướng phát triển

 

1. Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo bổ sung và nâng cao về kiến thức, kỹ năng quản lý và kinh doanh dành cho quản lý cấp trung và cấp cao các doanh nghiệp.

2. Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang tính ứng dụng cao dành cho nhân viên các doanh nghiệp để giúp học viên có khả năng làm nghề chuyên nghiệp.

 

banner-quang-cao
yen-sao-khanh-hoa
sapuwa
cadi-sun
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp