Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

KHÁNH HÒA TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày đăng: 2018-06-21 09:15:35

Với quyết tâm đổi mới của chính quyền tỉnh cùng nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Khánh Hòa ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hướng về tương lai, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

hình background

Tỉnh Khánh Hòa nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, bờ biển dài 385km, diện tích vùng biển lớn, với khoảng 200 đảo lớn nhỏ gần bờ và xa bờ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và kinh tế nông nghiệp. Với ưu thế đó, tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo chọn là đơn vị chủ nhà, phối hợp cùng các cơ quan trung ương và 24 tỉnh/thành phố tổ chức Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2018” (diễn ra từ ngày 28-6 đến 01-7-2018 tại TP Nha Trang); Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình.

Nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực

Năm 2018, Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là người dân nông thôn, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm khu vực nông, lâm, thủy hải sản năm 2018 đạt hơn 2,8%, đến cuối năm 2018 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã nông thôn mới của tỉnh lên 39 xã, đưa tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 94,5%.

giống mía VN09-108 được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân

 

Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục đổi mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tập trung các cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển bao gồm các phương pháp: thay đổi giống mới, thâm canh tăng năng suất, sản lượng và phát triển theo hướng bền vững.

Từ việc xác định cây công nghiệp ngắn ngày chủ lực của tỉnh là cây mía, Sở KH&CN tỉnh đã triển khai thực hiện đề án “Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới chịu hạn”, kết quả đã tuyển chọn được 4 giống mía mới triển vọng có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chịu hạn tốt gồm: Khonkaen 3, VN09-108, KSPS01-25, VN08-99. Qua đó, đã xây dựng được 3 quy trình canh tác giống mía phù hợp với các vùng khô hạn thuộc các huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa. Tính đến cuối năm 2017, tổng diện tích mở rộng để trồng 4 giống mía trên vùng nguyên liệu của 2 nhà máy đường tại Khánh Hòa gồm Khonkaen 3: 766,27 ha, VN09-108: 210,37ha, KSPS01-25: 45,56 ha và VN08-99: 9,5 ha.

Đối với cây ăn quả lâu năm, trong đó chủ lực là cây xoài, sầu riêng, bưởi da xanh, Sở KH&CN tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cho 2 dự án thuộc chương trình phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa gồm: “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Táo Cam Thành Nam”, đây là dự án thuộc chương trình phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, do Phòng Kinh tế thành phố Cam Ranh thực hiện, dự án xác định, xây dựng, quản lý và phát triển hiệu quả nhãn hiệu tập thể “Táo Cam Thành Nam”, từ đó nâng cao uy tín thương hiệu và góp phần thiết lập quy trình chuẩn về trồng, thu hoạch và bảo quản táo làm cơ sở cho việc tạo ra chất lượng sản phẩm tốt. Dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Bưởi da xanh Khánh Vĩnh” được triển khai trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, nhằm xác định các tiêu chí cần thiết để quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, xác lập được quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu; đồng thời xây dựng hệ thống các quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia quản lý nhãn hiệu, quy trình canh tác và nhân giống bưởi da xanh, từ đó tăng giá trị thương phẩm góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đối với mặt hàng thủy sản vốn là mặt hàng chủ lực, năm qua thời tiết tương đối thuận lợi cùng với việc giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ đã khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, cho sản lượng khai thác thủy sản ước đạt hơn 98.000 tấn, tăng 6% so với năm 2016. Hiện ngành nông nghiệp Khánh Hòa tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 46 tàu cá đóng mới, nâng cấp hoán cải theo Nghị định 67, đã hạ thủy và hoạt động 24 tàu (21 tàu đóng mới và 3 tàu nâng cấp, cải hoán) và tiến hành đóng các tàu khác.

 

Thu hái Táo Cam Thành Nam tại Khánh Hòa

Nếu như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy hải sản phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu về quy mô sản xuất thì trong lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Khánh Hòa đã duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm với các khu chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, áp dụng công nghệ cao. Những năm gần đây, nhiều mô hình kinh tế có sự tham gia của các doanh nghiệp đã khẳng định được hiệu quả như: Công ty TNHH Thông Thuận đầu tư hàng chục héc-ta trồng cỏ ở Khánh Vĩnh để phục vụ nuôi bò; Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh với trang trại nuôi heo hiện đại, theo quy trình khép kín ở Khánh Vĩnh; Công ty TNHH Xây dựng Kim Kim Hoa đầu tư phát triển vườn cây ăn trái chất lượng theo tiêu chuẩn GAP…

Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp

Để nâng cao các hoạt động nghiên cứu, quản lý KH&CN, thời gian qua Sở KH&CN Khánh Hòa đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp nhà nước cũng như các nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh từ năm trước chuyển sang và nhiệm vụ được gia hạn đến năm 2018 theo tiến độ và nội dung đã được phê duyệt gồm: 2 nhiệm vụ cấp bộ - cấp nhà nước, 9 nhiệm vụ cấp tỉnh, 4 nhiệm vụ cấp cơ sở, 3 nhiệm vụ thuộc các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ mới cấp tỉnh năm 2018 với việc xây dựng đề cương “Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo lươn đồng (Monopterusalbus)”. Nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, qua đó đã tiến hành xây dựng các đề cương thuyết minh đối với 2 nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và “Xây dựng mô hình nuôi gà ác (Gallusgallusdomesticusbrisson) tập trung an toàn sinh học theo hướng lấy trứng tại huyện Khánh Sơn”.

 

Ngư dân đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển Khánh Hòa

Ngoài ra ở các lĩnh vực nông nghiệp và một số lĩnh vực khác, Sở KH&CN tỉnh đã triển khai xây dựng các đề tài và dự án nhằm tập trung hoàn thiện các sản phẩm chính có khả năng cạnh tranh mà mở rộng thị trường, gồm 22 đề tài danh mục thuộc các nhiệm vụ KH&CN đã được tỉnh phê duyệt. Tiêu biểu như: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ, công nghệ bảo quản cá ngừ); Hoàn thiện thiết kế và chế tạo máy cuốn rơm nhằm tận thu phụ phẩm từ ngành nông nghiệp; Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa; Xây dựng quy trình sản xuất giống cá Sủ đất NibeodiacanthusLacepede, 1802; Xây dựng quy trình sản xuất giống ốc nhảy StrombuscanariumLinnaeus, 1758; Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá Mú lai EpinephelusFuscoguttatus x E.lanceolatus; Quy trình sản xuất nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp Coptompalliumradula (Linnaeus, 1758)…

Bên cạnh đó, ngành KH&CN tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung “Tuyên truyền, phổ biến các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nguồn phóng xạ và các biện pháp ứng phó cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm”, “Xây dựng mô hình mẫu trang trí trên tàu du lịch mang nét biểu trưng văn hóa Khánh Hòa”, “Xây dựng các mô hình tưới nước tiết kiệm phù hợp với điều kiện canh tác tại Hợp tác xã Rau VietGAP Đắc Lộc”.

Theo: thv.vn

Tin xem nhiều

Cà phê, hồ tiêu cùng giảm giá

Sau khi tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê ngày 22/2 bất ngờ giảm 200 đồng/kg, dao động mức 32.300 –...

Tiêu thụ lúa gạo: Vẫn chưa có giải pháp căn cơ

(TBKTSG Online) - Sau chỉ đạo mua lúa gạo dự trữ của Thủ tướng, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu

Đầu xuân mới, tại các KCN - CX trên địa bàn Hà Nội, không khí hăng say lao động rộn ràng khắp các nhà xưởng. Nhiều...

Tiêu thụ lúa gạo: Vẫn chưa có giải pháp căn cơ

Sau chỉ đạo mua lúa gạo dự trữ của Thủ tướng, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có các...

Tạo môi trường minh bạch thu hút vốn đầu tư

Sáng 22/2 tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo “Thực trạng, kinh...

Thủ tướng: Xuất khẩu gỗ và lâm sản có thể đạt 60 – 70 tỷ USD

Sau khi đưa ra nhiều dữ liệu phân tích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu...

Vinamilk đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao 23 năm liên tiếp

Công ty được đánh giá luôn nỗ lực nâng cao năng lực quản trị, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển...

TIN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Banner bottom page 2
Banner bottom page