CÔNG TY HÓA MỸ PHẨM CẦN THƠ

Số 30 Vành đai Phi trường, B1, Tp. Cần Thơ

+ 84 (71) 890565    Fax:

hmp-ct@yahoo.com

myphamcantho.thuonghieuviet.com

Tập đoàn Daso Việt Nam

62-64 Lê Thị Riêng, Q.1, TP.HCM

+ 84 (8) 8322793 - 8395837    Fax: + 84 (8) 8391606

admin@dasogroup.vn

www.dasogroup.vn