DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THÀNH

ẤP BÌNH THUẬN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3788283    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM NGỌC PHÁT

ĐT 743, ẤP BÌNH PHƯỚC B, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3710600    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TRUNG

Ấp 4, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương

(84-650) 3740905, 3713563, 3714119    Fax: (84-650) 3710921

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THANH

ẤP HÓA NHỰT, X.TÂN VĨNH HIỆP, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3610295    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU MINH HẢI

45/3 KP KHÁNH HỘI TT.TÂN PHƯỚC KHÁNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3659136    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ LONG NGUYÊN

Ấp Bình Phước A, X. Bình Nhâm, H. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

0650.3755165;0650.3757820    Fax: 0650.3755623

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN THÀNH B

ẤP LONG HỘI, X.TÂN VĨNH HIỆP, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3610142    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN THÀNH A

8/88 ẤP BÌNH THUẬN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3747273    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIẾN PHÁT

4/8 LÊ VĂN DUYỆT, TT.LÁI THIÊU, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3755319    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIẾN HƯNG

26/1 KHU 3 ẤP BÌNH PHƯỚC A, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3747952    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ MỸ NGHỆ KIẾN AN

C25, KP.Bình Đức Ấp Hòa Lân 2, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

0650.3610236    Fax: 0650.3759140

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM MỸ NGHỆ HUY GIA

ẤP BÌNH GIAO, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3755973    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM HỒNG LONG

ẤP TÂN BẢN BỬU HÒA H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3750095    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA THÀNH

14/18 KP BÌNH HÒA TT.LÁI THIÊU, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

(0650)3755121    Fax:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU ĐỒNG TÂM

37 KP KHÁNH HỘI THỊ TRẤN TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG.

06503.612.025    Fax: 06503.610.259

dongtamvn@vnn.vnn