VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

+84 (04) 2730423, 2730424    Fax: +84 (04) 2730480

iesd@iesd.gov.vn

www.iesd.gov.vn

Thông tin khác

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững - tên giao dịch quốc tế là Institute of Environment and Sustainable Development (viết tắt IESD), thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Trụ sở của Viện đóng tại số 1 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội,
Tel: 04-2730423, 04-2730424; Fax: 04-2730480, Web:
http://iesd.gov.vn     Mail: iesd@iesd.gov.vn

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững là cơ quan ngôn luận của Viện, hoạt động theo Luật Báo chí. Tạp chí phát hành 3 tháng/kỳ, đăng tải kết quả các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững trong nước và quốc tế.