Viện Chăn Nuôi Quốc Gia Việt Nam

Viện Chăn nuôi - Xã Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội

04 8389267    Fax: 048389775

vovansu@hn.vnn.vn

www.vcn.vnn.vn

Thông tin khác
  • Tên đầy đủ: Viện Nghiên cứu Chăn Nuôi
  • Tên tiếng Anh: National Institute of Animal Husbandry (NIAH) (Tên đăng ký ban đầu: Animal Husbandry Resarch Institute - AHRI)
  • Năm thành lập: 1952
  • Tiên thân:

Trong Nghị định số 1-CN-QĐ-ND (Công báo số 10 năm 1952 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) ngày 9/2/1952 Bộ trưởng Bộ Canh Nông đã ký Quyết định thành lập Viện Chăn Nuôi cùng với 6 Bộ phận khác của Bộ Canh Nông (Văn phòng, Phòng ruộng đất, Vụ Sản xuất Nông nghiệp, Vụ Thuỷ lâm, Viện Trồng trọt, Sở Doanh điền). Chức năng của Viện Chăn Nuôi là: nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi và thú y để hướng dẫn và đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. Trụ sở đầu tiên được đặt tại Khu Việt Bắc.

(Nói thêm sự kiện này)

·         Địa điểm: Trụ sở chính của Viện đóng tại xã Thuỵ Phương - huyện Từ Liêm - Hà Nội. Nằm giữa hai dòng sông Hồng và sông Nhuệ. Cách trung tâm thủ đô Hà Nội 20km về phía Bắc.

·         Nhân lực: Toàn khối Viện có 1174 người, trong đó: 437 người trong danh sách quỹ lương nhân sách Nhà nước cấp,  737 người tự túc kinh phí.

  • Đội ngũ nghiên cứu: 2 Giáo sư, 5 Phó giáo sư, 55 Tiến sỹ, 84 Thạc sỹ, 346 đại học.
  • Chức năng, nhiệm vụ của Viện

- Vị trí, chức năng

Viện Chăn nuôi Quốc gia (sau đây viết tắt là Viện) là tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước; Viện có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo; huấn luyện; thông tin; hợp tác quốc tế; chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh, tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực chăn nuôi và cây thức ăn gia súc.

- Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm góp phần phát triển một nền chăn nuôi bền vững, có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng chất lượng sản phẩm chăn nuôi trong môi trường toàn cầu hóa.

* Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

- Tiến hành các chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực:

+ Di truyền Giống vật nuôi

+ Dinh dưỡng Thức ăn vật nuôi và Đồng cỏ

+ Sinh lý, Sinh hoá và Tập tính vật nuôi

+ Đa dạng sinh học và Tin sinh học

            + Kinh tế Hệ thống và Môi trường chăn nuôi

+ Chế biến và Bảo quản sản phẩm chăn nuôi

+ Di truyền phân tử và nuôi cấy tế bào động vật; cấy truyền phôi; sinh sản và thụ tinh nhân tạo; sinh lý sinh sản động vật; Sinh học phân tử, miễn dịch, bệnh lý động vật;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi phục vụ cho chương trình phát triển chăn nuôi của Nhà nước.

            - Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo nhập nội các loại giống gia súc, gia cầm, giống cây thức ăn chăn nuôi;

            - Nghiên cứu nuôi giữ bảo tồn và phát triển nguồn gene động vật, cây thức ăn gia súc;

- Nghiên cứu chế biến, bảo quản sản phẩm chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm;

* Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

            Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực liên quan đến chăn nuôi, thú y, đồng cỏ và cây thức ăn gia súc.

* Đào tạo và thông tin

            - Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành: chăn nuôi động vật nông nghiệp; dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; di truyền giống vật nuôi; công nghệ sinh học trong chăn nuôi; sinh sản vật nuôi; kinh tế, hệ thống và môi trường;

- Phối hợp với các Trường đại học, các Viện nghiên cứu để đào tạo sau đại học và đại học, bổ túc kiến thức cho cán bộ kỹ thuật của các địa phương;

            - Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông, chủ trang trại và người chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi, thú y;

- Tổ chức xuất bản, phát hành Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;

- Tập hợp thông tin chuyên ngành, khai thác thông tin trên mạng Internet, cung cấp thông tin, tham gia tổ chức triển lãm quảng cáo;

* Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

            Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo thông tin trong lĩnh vực chăn  nuôi; đồng cỏ, cây thức ăn gia súc và công nghệ sinh học.

* Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Sản xuất thử nghiệm các giống gia súc gia cầm, cây thức ăn gia súc, chế phẩm sinh học từ các kết quả nghiên cứu;

            - Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu: giống vật nuôi, giống cây thức ăn gia súc, thức ăn, thuốc thú y, vật tư thú y, trang thiết bị phục vụ chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi dạng thô và qua chế biến.

- Dịch vụ về phân tích Thức ăn và Sản phẩm chăn nuôi

* Quản lý các đơn vị trực thuộc;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.