Trung tâm thông tin thương mại Việt Nam

76 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội

+84 (04) 7150489 - 7150523 - 7150490    Fax: +84 (04) 7150520

bantina@hn.vnn.vn

www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn

Thông tin khác

 

 

Ban biên tập "Bản tin Thông tin Thương mại" thuộc Trung tâm Thông tin Thương mại - Bộ Thương mại được thành lập theo quyết định số 1671/2000/QĐ/BTM ngày 04/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Trưởng Ban biên tập: Đỗ Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại - Bộ Thương mại.

Cùng với đội ngũ gồm 80 chuyên viên, biên tập viên chuyên phân tích, tổng hợp và dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước cũng như thế giới.

Bản tin Thông tin Thương mại

- Tiền thân là Bản tin A chuyên phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước.

- Thông tin chọn lọc, thời sự nhất và sát thực nhất.

- Với 9 Bản tin chuyên đề xuất bản hàng tuần và 1 bản tin đặc biệt cuối tháng đã chuyển tải được những thông tin chuyên sâu theo từng ngành hàng và những nhận định tổng quát cũng như những dự báo mới nhất.

- Hàng tuần phát hành hơn 8.000 bản tin đến tận tay các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo các ban ngành quản lý nhà nước về Thương mại và liên quan trên phạm vi cả nước.

Địa chỉ liên hệ:

76 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.7150489 - 04.7150523 - 04.7150490

Fax: 04.7150520

Email: bantina@hn.vnn.vn