Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội

16 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

043.7470029    Fax: 043.7470024

contact@tramoc.com.vn

http://tramoc.com.vn/

Thông tin khác

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3527/QĐ-UB ngày 3/9/1998 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ do UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Công chính giao, Trung tâm đã và đang xây dựng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt liên thông, tạo điều kiện kết nối các khu vực Thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

 

Trong những năm gần đây, lượng hành khách sử dụng xe buýt không ngừng phát triển nhanh chóng.

- Quản lý doanh thu thông qua quản lý vé và nguồn trợ giá hàng năm có hiệu quả. 

- Quản lý chất lượng phục vụ thông qua công tác kiểm tra giám sát. 

- Quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ cho VTHKCC bằng xe buýt. 

- Thực hiện chủ trương xã hội hoá VTHKCC bằng xe buýt 

- Triển khai thực hiện các dự án. 

Lần đầu tiên có dự án do EU tài trợ và sự cộng tác, chuyên gia tư vấn về VTHKCC đạt hiệu quả cao. 

- Cải tạo và nâng cấp xưởng sửa chữa xe tại 69B Thuỵ Khuê là một trong những xưởng (Depot) được thiết kế xây dựng, trang bị theo quy chuẩn và hiện đại. 

Lễ khánh thành xưởng (Depot) 69b Thuỵ Khuê. 

Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy công trình đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội, góp phần hiện đại hoá dịch vụ VTHKCC ở Hà Nội.

 Trung tâm đã vinh dự được khen thưởng của UBND Thành phố, Sở Giao thông Công chính Hà Nội:

- 02 lần được cấp bằng khen của UBND Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ 2000-2002 

- 04lần được cấp giấy khen của Sở GTCC hoàn thành nhiệm vụ 1999;2001;2003;2004. 

-  Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều đạt danh hiệu Công Đoàn vững mạnh, Đoàn Thanh niên xuất sắc. 

Từ khi thành lập đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo của Sở GTCC Hà Nội, với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, sự đóng góp lớn lao của chuyên gia tư vấn người Đức (ông Walter Molt đang làm việc tại Trung tâm), sự nhiệt tình, phát huy năng lực của CBCNV Trung tâm, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng cho nhu cầu phát triển GTĐT ngày càng cao.