Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn - RDSC

Nhà N, 218 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

+84-4-3-7627890    Fax: +84-4-3-7627 932

rdsc@netnam.vn

http://www.rdscvn.org

Thông tin khác
Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển Nông Thôn là một tổ chức nghiên cứu và dịch vụ khoa học, hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trung Tâm được Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận hoạt động số 48/ĐK_KHCNMT ngày 24/1/1995.

Mục đích của Trung Tâm là thúc đẩy quá trình phát triển năng lực giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc xây dựng những tri thức và kỹ năng phát triển cộng đồng bằng thực hiện những dự án phát triển của chính mình, và và những bài  học kinh nghiệm thu từ các dự án và chương trình trong cả nước, để chia sẻ kinh nghiệm và các bài học là thông qua các chương trình tập huấn, các khoá đào tạo, các hội thảo, tham quan học tập và tư vấn. Trung Tâm đóng góp vào quá trình hình thành và hoàn thiện chính sách giảm nghèo và phát triển nông thôn thông qua các đề tài nghiên cứu chính sách và các diễn đàn thảo luận cấp quốc gia và quốc tế.

Với đội ngũ gần 20 cán bộ hầu hết có trình độ đại học và sau đại học, Trung tâm thực hiện các dự án phát triển tại ba tỉnh là Phú Thọ, Quảng Bình và Kon Tum, là ba vùng địa lý, sinh thái và kinh tế và văn hoá khác nhau của đất nước. Chương trình Phú Thọ của Trung tâm bắt đầu từ năm 1995 tại huyện Thanh Thuỷ, và đã mở rộng sang huyện Thanh Sơn từ năm 2002. Chương trình Quảng Bình bắt đầu từ năm 1998 tại huyện Quảng Ninh và đã được chuyển giao cho một tổ chức phi chính phủ của huyện do RDSC đồng sáng lập. Chương trình Kon Tum được nối lại từ 2005, sau một giai đoạn ngừng hoạt động 2001-2002 vì những tác động khách quan của môi trường xã hội. Hiện tại chương trình hoạt động tại hai huyện Kon rẫy và Kon P'Long của tỉnh.