ÁNH DƯƠNG

Thuỷ hải sản, giáo dục, y tế ...

10

1

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Phát triển cộng đồng
Lĩnh vực sử dụng
Thuỷ hải sản, giáo dục, y tế ...
Thông tin khác

Ban quản lý

- Ths. Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Chức vụ: Nguyên Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ

- Trần văn Tốt

Chức vụ:  Đại học Kinh tế . Giám đốc TT
Tel.: 0903989501.

- Nguyễn Công Thành

Chức vụ: PGĐ Trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, Viện lúa ĐBSCL

- Th S. Nguyễn Hiền Trung

Chức vụ:  Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tỉnh Hâu Giang

- BS Nguyễn Thế An

Chức vụ:  Gíam đốc TT Truyền thông Sức Khỏe Cộng Đồng – Tỉnh Hậu Giang

Nhóm: các nhân viên trên

 - Tài Đại Thành

Chức vụ:  K S. Công tác xã hội . Giám đốc Trung tâm Ánh dương Tỉnh Hậu Giang. Tel. 0918 090 677.

- Dang Hoang Đệ

Chức vụ: Trung cấp Nông nghiệp .Kế tóan Dự án PTCĐ Huyện Long Mỹ Phụng Hiệp.

Tel: 0945727881

- Lương Thị Phi Loan

Chức vụ:  KS. Thuy sản Phó giám đốc Dự án PTCĐ Huyện Long Mỹ Phụng Hiệp.

Tel.: 0907057622