Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

Số 102 Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

(84-24) 3.8325.377 / 7626.774; (069) 832495    Fax: (84-4)3.8327.710

kinhtekythuatcnqp@gaet.com.vn

www.gaet.com.vn

Thông tin khác

Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) được thành lập theo quyết định số 3035/ QĐ- BQP hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Vật tư công nghiệp quốc phòng, là doanh nghiệp QP có chức năng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực: xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị, dây chuyền công  nghệ phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; xuất nhập khẩu (XNK) và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), dịch vụ nổ mìn; đào tạo nghề và xuất  nhập khẩu lao động; liên doanh sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp quốc phòng và nhiều chức năng kinh doanh quan trọng khác…

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, GAET đã thu được nhiều thành công nhờ sự nhạy bén, linh hoạt trong cơ chế thị trường.

Với một chi nhánh tại TP.HCM, một công ty đào tạo nghề và xuất khẩu lao động cùng các đơn vị xuyên suốt từ Bắc vào Nam tạo sức mạnh tổng hợp khẳng định thương hiệuGAET trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập kinh tế quốc tế.