Vở Kẻ Ngang Lương Thế Vinh

Vở kẻ ngang kích thước 175x250 mm (±2) Ruột: Giấy Bãi Bằng định lượng 58-60-70g/m2, độ trắng 90%ISO Bìa: Giấy Duplex định lượng 200g/m2 Số trang: theo yêu cầu khách hàng Thiết kế bìa: theo yêu cầu của khách hàng

Thông tin về sản phẩm:

Vở kẻ ngang kích thước 175x250 mm (±2)

Ruột: Giấy Bãi Bằng định lượng 58-60-70g/m2, độ trắng 90%ISO

Bìa: Giấy Duplex định lượng 200g/m2

Số trang: theo yêu cầu khách hàng

Thiết kế bìa: theo yêu cầu của khách hàng

14970

1497

Bình chọn

Vở Học Sinh

Vở học sinh - Trường Tiểu Học Ngô Quyền Vở ô ly cao cấp kích thước 170x240 mm (±2) Ruột: Giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2, độ trắng 90%ISO Bìa: Giấy Duplex định lượng 200g/m2 Số trang: theo yêu cầu của khách hàng Thiết kế bìa: theo yêu cầu của khách hàng

14970

1497

Bình chọn