Marlin cube

424905

6537

Bình chọn

cá khô

311025

4785

Bình chọn

Red swallow nest

496210

7634

Bình chọn

Vi cá

405340

6236

Bình chọn

Steak cá cờ kiếm còn da còn xương

28404

526

Bình chọn

Steak cá ngừ vây vàng bỏ xương, bỏ da, bỏ thịt đen.

31005

477

Bình chọn

Cá thu vạch fillet còn da

29484

546

Bình chọn

Cá nục heo

342522

6343

Bình chọn

Sò điệp

268062

6234

Bình chọn

Nghêu lụa

471582

8733

Bình chọn

Mực ống

13032548

241343

Bình chọn

Bạch tuộc

486482

7484

Bình chọn