Bộ đồ ăn

Tên sản phẩm: Đĩa tròn vẽ cỏ rong
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
- Đĩa tròn
- Vẽ cỏ rong
- Kích thước:
+ D16H2,5 (cm)
+ D19H2,5 (cm)
+ D20H3,5 (cm)

10

1

Bình chọn

Bộ ấm chén

Tên sản phẩm: Ấm chén men trắng 9
Mã sản phẩm: AC0070
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
- Ấm chén men trắng, cảnh làng quê bến đò
- Kích thước:
+ Ấm:  D11.5H13(cm)
+ Chén: D7H5(cm)
+ Đĩa: D12.5H2(cm)
Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

10

1

Bình chọn

Cốc, ly, tách

Tên sản phẩm: Cốc trắng hoa vàng
Mã sản phẩm: C0039
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
- Cốc trắng hoa vàng, bên trong màu vàng
- Kích thước: D9H9(cm)

10

1

Bình chọn

Bình hoa, lọ hoa

Tên sản phẩm: Lọ hoa men rạn sen
Mã sản phẩm: LR0011
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
Lọ men rạn vẽ hình hoa sen va cá
Kích thước: D26H28(cm)
Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

10

1

Bình chọn

Khay sứ

Tên sản phẩm: Khay sứ tròn lá sen, vẽ chuồn chuồn
Mã sản phẩm: KH0011
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
- Khay sứ hình tròn cong lá sen, màu xanh ngọc, vẽ chuồn chuồn
- Kích thước: D25H4(cm)
Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

10

1

Bình chọn

Hồ lô, nậm rượu

Tên sản phẩm: Nậm rượu đất đỏ 3
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết:
- Đất đỏ
- Trong lòng tráng men trắng
- Kích thước:
+ Nậm: D9H20 (cm)
+ Chén: D4H4 (cm)
+ Khay: D20H2 (cm)

10

1

Bình chọn