Xây dựng hầm biogas hdpe

   GSE đã đang sản xuất các sản phẩm đa kỹ thuật trong hơn 20 năm qua. Các sn phẩm ca chúng tôi bao gồm màng chng thấm HDPE LLDPE loi mặt trơn nhám, sét tổng hợp, lưới địa kỹ thuật, vi đa kỹ thut, composite các ph kiện khác cho các ng dụng đc biệt như GSE Polylock, ng  và que hàn HDPE. Trong nhng năm qua, vật liu đa k thuật đã đang đưc sử dụng rộng rãi trong x lý rác thải, khai thác m và  làm các h cha nước, kênh mương dn nưc. Gn đây, các vật liệu địa kỹ thuật còn đưc s dng trong nuôi trng thủy sản: cá & tôm.Thêm vào đó, vật liệu địa kỹ thuật còn được sử dụng đ cha chất thải đng vật trong quá trình chăn nuôi.

10

1

Bình chọn

Màng chống thấm nuôi thủy sản

10

1

Bình chọn

Máy xử lý môi trường, điện biogas

10

1

Bình chọn

Nhà thép trọng lượng nhẹ Ranbuild

10

1

Bình chọn