Thu bạc tỉ từ bán carbon

Đây là dự án CDM đầu tiên trong lĩnh vực này ở ĐBSCL, cũng là dự án khởi đầu cho 9 dự án xử lý nước thải nhà máy thủy sản thu hồi khí biogas phát điện trên địa bàn tỉnh An Giang trong giai đoạn 1 (năm 2011-2012); sau đó triển khai giai đoạn 2 cho 12 dự án..

1760

176

Bình chọn

An Giang khởi động các mô hình xử lý chất thải theo cơ chế sạch CDM

An Giang khởi động các mô hình xử lý chất thải theo cơ chế sạch CDM (09/11/2011) Qua nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng sản xuất của các nhà máy, cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp… về ô nhiễm môi trường của không khí, nước thải,….vượt tiêu chuẩn cho phé..

1780

178

Bình chọn

Hướng tiếp cận mới về xử lý nước thải trong chế biến thuỷ sản

Theo www.hoinongdanag.org.vn Từ khi Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội đều được tỉnh ta quan tâm về vấn đề môi trường. Tuy phát triển thuỷ sản đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhưng vấn đề..

1980

198

Bình chọn

Dự án Xử Lý Nước Thải Thuỷ Sản Thu Hồi Biogas Theo Cơ Chế Phát Triển Sạch

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2010, Sẽ diễn ra lễ khởi công Dự án Xử Lý Nước Thải Thuỷ Sản Thu Hồi Biogas Theo Cơ Chế Phát Triển Sạch CDM, dự án đầu tiên sẽ được triển khai tại Xí nghiệp chế biến Thuỷ Sản Thuận An I( Ấp Bình Hưng 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉn..

1900

190

Bình chọn