Thuốc chống dị ứng

Prednisolon-5mg

10

1

Bình chọn

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Alaxan

10

1

Bình chọn

Thuốc tim mạch

Trafedine 10mg

10

1

Bình chọn

Thuốc gây tê, gây mê

Lidocain-2%

10

1

Bình chọn

Thuốc về tai_mũi_họng

Bactroban-2%(tuýp 5g)

10

1

Bình chọn