Khu Công Nghiệp Tân Phú

Khu 7, Tà Lài, TT. Tân Phú,H. Tân Phú

061-3697193    Fax:

Thông tin khác