HTX Gỗ Quý Dũng Phát

287 Hùng Vương - TT Eatling -  H.Cư Jút - T. Đăk Nông

0987 478 478    Fax:

goquydungphat@gmail.com

www.goquydungphat.com.vn

Thông tin khác

Sản phẩm mây tre đan

 

HTX gỗ quý dũng phát

 

địa chỉ: 287 Hùng Vương H.Cư Jút - T. Đăk Nông

 

điện thoại: 0987 478 478

 

email: dungphatdaknong@gmail.com

 

http://www.goquydungphat.com.vn

 

Chuyên sưu tầm, sản xuất và kinh doanh các loại đồ chơi, mỹ nghệ gỗ quý: Nu, Lũa Hương, Thủy Tùng, Gõ Đỏ ...