HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

(84-4) 9438072    Fax: (84-4) 8263777

vanvn.net@gmail.com ; hoinhavanvietnam@gmail.com

hoinhavanvietnam.vn

Thông tin khác

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Hội Nhà văn Việt Nam đựoc thành lập từ tháng 4- 1957 là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những nhà văn Việt Nam, lấy hoạt động văn học là nghề nghiệp của mình.

- Hội tập hợp và đoàn kết các nhà văn trong sự nghiệp xây dựng nền văn học Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc. Hội tôn trọng phong cách riêng của mỗi nhà văn và khuyến khích mọi tìm tòi đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật, nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc vì hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Hội chú trọng phát triển lực lượng văn học các dân tộc ít người.

Nhiệm vụ:

  • Bảo vệ quyền lợi xã hội, nghề nghiệp và quyền tác giả nhằm phát huy sự tự do sáng tạo với trách nhiệm cao của mỗi nhà văn.
  • Tạo điều kiện tinh thần và vật chất để hỗ trợ công việc sáng tác, giúp các nhà văn có quan hệ chặt chẽ với sinh hoạt chính trị – xã hội của đất nước, với đời sống của nhân dân.
  • Chú trọng, phát hiện và giúp đỡ các tài năng văn học trẻ và văn học các dân tộc thiểu số.
  • Tổ chức sự tương trợ trong hoạt động, trong sinh hoạt của hội viên. Quan tâm đến dời sống các nhà văn đau yếu, gặp khó khăn trong tai nạn, trong tuổi già và có biện pháp giúp đỡ thích hợp.
  • Mở rộng quan hệ hợp tác, tiến hành việc thông tin, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức văn học và các nhà văn nước ngoàI theo quy định của pháp luật.

Quá trình phát triển hội viên:

Tập hợp những tác giả - lấy sự nghiệp văn học là hoạt động nghề nghiệp, sáng tác bằng ngôn ngữ Việt Nam, là công dân Việt Nam, có tác phẩm đã in, được đánh giá có giá trị văn học nhất định, tán thành Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác giả muốn gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam cần có :Đơn xin gia nhập Hội,

·           Sơ yếu lý lịch

·           Bản kê các tác phẩm đã xuất bản.

·           Lời giới thiệu của hai hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

·           2 tác phẩm văn học xuất bản thành sách.

Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ quan lãnh đạo Trung ương Hội.

- Ban chấp hành Trung ương Hội.

- Ban thư ký.

2. Các tổ chức của Hội có:

- Ban kiểm tra Trung ương Hội.

- Các hội đồng chuyên môn (văn, thơ, lý luận phê bình, dịch văn học v.v.)

- Chi hội (theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc theo các cơ quan, ngành…)