Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA)

Phòng 23 Lầu 1, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 Tp Hồ Chí Minh

84-8 -930 6435    Fax: 84 8 9306442

vacpahcm@mof.gov.vn

www.vacpa.org.vn

Thông tin khác
Mười lăm năm qua, hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có bước tiến dài. Năm 1991 chỉ có hai công ty với 15 nhân viên, đến nay cả nước đã có 136 công ty kiểm toán với trên 7000 người làm việc, trong đó 4 công ty 100% vốn nước ngoài, 15 công ty của Việt Nam là thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế. 1.434 người được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên, trên 200 kiểm toán viên đạt trình độ quốc tế. Năm 2006 đã cung cấp trên 20 loại dịch vụ nghề nghiệp cho 14.500 khách hàng với doanh thu 889 tỷ đồng. 

 

Hội nghị tổng kết

15 năm Kiểm toán độc lập
 
Kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp, trình độ cao của kinh tế thị trường, càng quan trọng hơn khi Nhà nước khuyến khích phát triển đa thành phần kinh tế, đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, phát triển thị trường chứng khoán, mở cửa hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp muốn phát triển, phát hành cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư thì không thể không công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

 

Chất lượng kiểm toán phụ thuộc chất lượng kiểm toán viên. Từ trước đến nay, Bộ Tài chính đều thực hiện quản lý trực tiếp, toàn diện đội ngũ kiểm toán viên. Gần đây, các tổ chức quốc tế đều yêu cầu Nhà nước chuyển giao công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội nghề nghiệp.

 

Thứ trưởng Bộ Tài chínhTrần Văn Tá
phát biểu tại ĐH t
hành lập VACPA 

Để tạo dựng Hội nghề nghiệp đảm trách chức năng quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, theo đề nghị của Bộ Tài chính, được phép của Bộ Nội vụ, ngày 15/4/2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được thành lập tại Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2006. Ngày 14/07/2005, tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chính thức chuyển giao chức năng quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho VACPA. Từ ngày 01/01/2007 VACPA đã triển khai toàn bộ chức năng được giao. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới cho nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Kể từ đây, những người hành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có một tổ chức nghề nghiệp độc lập, tự cân đối và tự quản riêng. Hội sẽ hỗ trợ, đào tạo, cập nhật chuyên môn, kiểm soát chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp, trao đổi vướng mắc, kinh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng và uy tín Hội viên, duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ở Việt Nam sánh vai với bè bạn trong khu vực và quốc tế.

Tên gọi:
Hội có tên: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Association of Certified Public Accountants
Tên viết tắt :  VACPA

 

Nguyên tắc tổ chức:
Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung từ Trung ương trực tiếp đến Hội viên,  gồm:
- Ban Chấp hành Hội
- Ban Thường trực Hội
- Các Ban chuyên môn: Ban Đào tạo, Ban Tư vấn, Ban Kiểm tra, Ban Đối ngoại
- Văn phòng Hội

 

Tôn chỉ,  mục đích hoạt động:
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các cá nhân và doanh nghiệp hành nghề kiểm toán độc lập chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Hội hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết các kiểm toán viên; duy trì, phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ và danh tiếng kiểm toán viên, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm góp phần tăng cường quản lý kinh tế, tài chính cho các doanh nghiệp và đất nước; mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ở các nước trong  khu vực và thế giới

 

"Họp thường niên năm 2006 Giám đốc các công ty kiểm toán"