HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM

18 Lô 2C phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy

+84-4-7832395    Fax: +84-4-7846237

nhanluc_nhantai_vn@fpt.vn ; nhanluc_nhantai_vn@vnn.vn

www.nhantai.org.vn

Thông tin khác

Lịch sử hình thành Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực và nhân tài đã được nhiều văn kiện của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề cập, là vấn đề mà nhiều nhà khoa học, nhà tổ chức quản lý thực tiễn quan tâm và cũng là vấn đề thời sự của đất nước ta hiện nay.

Nhận thức được vấn đề phát triển nguồn nhân lực và nhân tài có vai trò hết sức quan trọng, hơn 10 năm qua, nhiều nhà khoa học công tác ở một số Bộ Ban Ngành TW đã tập hợp nhau lại, dày công nghiên cứu và có nguyện vọng thành lập Hội với mục đích là tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ nghiên cứu tập thể những vấn đề cơ bản, tổng kết thực tiễn của đất nước ta và tham khảo một số kinh nghiệm của thế giới về phát triển nhân lực, nhân tài, làm tư vấn cho Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp..v.v, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Ý tưởng này đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ.

Ngày 02/5/2002, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có Quyết định số 920 QĐ/BKHCNMT công nhận Ban vận động thành lập Hội Nghiên cứu Khoa học nhân lực Việt Nam gồm 10 thành viên do ông Vũ Oanh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị làm Trưởng ban vận động, ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng biên tập Báo Xây Dựng Đảng làm phó trưởng ban. Trong giai đoạn này, Ban vận động đã gửi thư tới các đồng chí lãnh đạo Nhà nước cũng như các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng nhân lực xin ý kiến tham gia vào chương trình hoạt động của Hội và Điều lệ Hội . Ban vận động đã tổ chức nhiều cuộc Hội thảo về việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực và phát hiện, bỗi dưỡng, sử dụng nhân tài. Ban vận động cũng đã tuyên truyền, vận động các nhà khoa hoạ, nhà quản lý và đã có 211 người nộp đơn tham gia Hội gồm 35 giáo sư tiến sĩ , 79 tiến sĩ và 97 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, bác sỹ, luật sư.

Do bận công tác nên ông Vũ Oanh xin rút làm Trưởng Ban vận động và đề cử Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Uỷ viên TW đảng, nguyên Phó thủ tướng làm Trưởng Ban vận động. Ông Đoàn Duy Thành đã nhận nhiệm vụ và đề nghị thêm hai từ “nhân tài” vào tên chính thức của Hội.

Ngày 02/12/2004, Bộ Khoa học và Công nghệ một lần nữa ra Quyết định số 236/QĐ-BKHCN công nhận Ban vận động Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam gồm 21 thành viên do Ông Đoàn Duy Thành làm Trưởng Ban vận động.

Ngày 07/03/2005, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 33/QĐ-BNV-2005 cho phép thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam

Ngày 21và 22/05/2005, Ðại hội toàn quốc chính thức thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam; đã tiến hành tại Hội trường lớn Khách sạn Daewoo, Hà Nội. Có 315 hội viên được công nhận đợt đầu đã về dự Ðại hội, tất cả đều có trình độ từ Ðại học trở lên trong đó có 91 người là giáo sư, tiến sĩ. Ðại hội đã thông qua Ðiều lệ chính thức của Hội và đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 67 uỷ viên. Ông Ðoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt nam. Ðại hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 05 năm (2005 – 2010).

Ngày 15/05/2006 Bộ Nội vụ ra Quyết định số 720/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.
Tên chính thức của Hội hiện nay là: Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam

Giới Thiệu Chung

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam là một tổ chức khoa học xã hội tự nguyện của công dân Việt Nam, hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhân tài. Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết các nhà khoa học, nhà quản lý, công dân có tâm huyết với sự nghiệp khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài ở Việt Nam để cùng nhau trao đổi hợp tác nhằm phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động của Hội không nhằm mục đích lợi nhuận.

Nhiệm vụ chính của Hội hiện nay là tư vấn cho Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và thu hút nhân lực nhân tài. Bên cạnh đó, Hội cũng trao đổi thông tin, tham gia phản biện, thẩm định các đề tài khoa học, dự án phát triển, đào tạo nhân lực và trọng dụng nhân tài ở Việt Nam.

Hội có các đơn vị trực thuộc nhằm phát triển hội viên, quy mô tổ chức Hội đồng thời các đơn vị trực thuộc này cũng là các đơn vị ứng dụng ngay các thành quả nghiên cứu khoa học, dự án phát triển nhân lực, nhân tài ở Việt Nam.

Hội cũng là một cơ quan làm công tác tuyên truyền về phát triển nhân lực, nhân tài góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.