Hội hợp tác các phòng thí nghiệm Vinatest

49 Pasteur, Quận 1, TP.HCM (Lầu 7, Phòng 702), Tp. Hồ Chí Minh

(08) 914 2255    Fax: (08) 821 4967

vinatest@hcm.vnn.vn

www.vinatest.org.vn

Thông tin khác

Hội các Phòng Thí nghiệm VINATEST được thành lập từ năm 1981, do một số các nhà khoa học, quản lý, các phòng thí nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Phân viện Khoa học Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Viện Vệ sinh, Phân viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật.

Hội các Phòng thí nghiệm VINATEST được Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh công nhận và cho phép chính thức hoạt động theo Quyết định số 421/QĐ-UB ngày 16/03/1982.
Hơn hai mươi năm qua, VINATEST đã trải qua một chặng đường dài hoạt động và phát triển, là một nơi hội tụ và gặp gỡ các nhà khoa học, quản lý, các phòng thí nghiệm đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Từ khi hình thành, bắt đầu với vài phòng thí nghiệm thì nay đã có trên ba trăm phòng thí nghiệm hội viên tham gia hoạt động cùng với hàng trăm các nhà khoa học, qua nhiều thế hệ đóng góp cho mái nhà chung này.

NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP
Từ những điều kiện thuận lợi cùng những tấm lòng tâm huyết cho hoạt động khoa học kỹ thuật, cho công tác thí nghiệm, đã hình thành hiệp hội VINATEST, trở thành hội khoa học kỹ thuật được thành lập vào loại sớm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.
Hội được điều hành bởi một Ban chấp hành gồm: một Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (có một Phó Chủ tịch thường trực), một tổng Thư ký, các ủy viên - trong đó có một số ủy viên phụ trách là Chủ tịch và Phó Chủ tịch các phân hội.