HIỆP HỘI XI MĂNG VIỆT NAM

37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(04) 9740918 - 9740917    Fax: 04 - 9740918

cemass@fpt.vn

http://www.vnca.org.vn/

Thông tin khác

Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam là ngôi nhà chung của những người sản xuất kinh doanh xi măng Việt Nam, sản xuất thật nhiều xi măng để xây dựng đất nước và phấn đấu đổi mới để phát triển bền vững.