Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam

Phòng 209, Nhà A2, Số 1B, Bắc Sơn, Hà Nội

(84. 4) 7345549    Fax: (84.4) 7340387

lehongnhu1943@yahoo.com

www.vietnamseed.com.vn

Thông tin khác

Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam là bước phát triển mới góp phần tăng cường năng lực cho ngành giống cây trồng trong tương lai, thúc đẩy hội nhập, hợp tác và cạnh tranh có hiệu quả với ngành giống cây trồng của các nước trong khu vực và thế giới.
Được sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 29 tháng 3 năm 2007, Bộ Nội vụ đã quyết định cho phép thành lập Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam.

Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam là tổ chức tự nguyện, là đại diện của các thành viên hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng, cùng góp kiến thức, sức lực nhằm đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên và lợi ích của người nông dân sử dụng giống. Chức năng cơ bản của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết và không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, từ đó vận động hội viên tích cực tham gia vào nhiệm vụ xây dựng một ngành giống cây trồng hiện đại hoá, công nghiệp hoá.

Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam ( gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức kinh tế xã hội của những người hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng, bao gồm: các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống, các đơn vị kinh tế sự nghiệp, các tổ chức dịch vụ, nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chủ trang trại và nông dân làm giống cây trồng…

Hiệp hội là tổ chức phi Chính phủ. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội là: tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; hoạt động theo điều lệ và quy định của pháp luật. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các chủ trương, chính sách và thể chế phát triển giống cây trồng.

Chức năng của Hiệp hội là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị kinh tế và người làm giống cây trồng Việt Nam. Hiệp hội xúc tiến hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác, khoa học công nghệ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Hiệp hội bảo vệ lợi ích chính đáng của người làm giống cây trồng Việt Nam.

Nhiệm vụ của Hiệp hội là:

- Hiệp hội tập hợp lực lượng làm giống, tạo sự đồng thuận trong ý chí và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng sức cạnh tranh và thoả mãn nhu cầu giống ở trong nước và nước ngoài.

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân làm giống.

- Tổ chức hoặc tham gia các diễn đàn, giao lưu ở trong và ngoài nước tạo tiếng nói chung để tư vấn chính sách về phát triển giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước. Tham gia tích cực Chương trình giống cây trồng, vật nuôi của Chính phủ, góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước và giám sát chất lượng giống cây trồng.

- Tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ hội viên  tháo gỡ khó khăn trong các hoạt động sản xuất. kinh doanh, nắm sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, hợp tác liên kết, gọi vốn đầu tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ …nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của hội viên, xây dựng ngành công nghiệp giống Việt Nam.

- Góp phấn xúc tiến thương mại và thị trường giống.

- Tổ chức cung cấp thông tin phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước, giới thiệu đối tác và dịch vụ: khuyến nông, kỹ thuật, tư vấn, đầu tư, xúc tiến thương mại…thông qua bản tin và trang Website của Hiệp hội.

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực ngành giống về kỹ thuật, công nghệ, quản lý…

- Giúp Hội viên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, bảo hộ giống cây trồng mới, phát minh và sáng tạo khoa học công nghệ, đăng ký thương hiệu…

- Tham gia Hiệp hội giống cây trồng khu vưc Châu Á- Thái Bình Dương (APSA)  và các tổ chức kinh tế khác, tăng cường hợp tác quốc tế về giống trong khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật. Phát triển hội viên Hiệp hội, phối hợp tốt với các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo, các Trung tâm giống, Trung tâm khuyến nông và  Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA).